مصرف هلو در ایران به جای غذای روزانه بسیار رایج است

تجزیه و تحلیل بر اساس ویژگی های فیزیکوشیمیایی آب هلو در ایران اعمال شد. تغییر در ویژگی های فیزیکوشیمیایی و عملکردی نوشیدنی کاربردی هلو پس از قرار گرفتن در معرض پاستوریزاسیون متداول و تیمارهای مختلف اولتراسوند به شرح زیر مشاهده شد.

pH یکی از عوامل مهم است زیرا ارتباط نزدیکی با پایداری ترکیبات فعال زیستی در میوه ها و محصولات میوه دارد.

مقدار pH نوشیدنی عملکردی هیچ تفاوت معنی‌داری در شرایط مختلف پاستوریزاسیون و پردازش اولتراسوند نشان نداد.

یافته های مشابه تیمار فراصوت که هیچ تأثیری بر مقدار pH ندارد در آب گواوا و در آب زغال اخته مشاهده شد.

هلو

PH پایین آب هلو ها همچنین به جلوگیری از رشد میکروب ها در آنها کمک می کند. پردازش ایالات متحده به مدت 90 دقیقه پایداری بیشتری به pH (0.015 ± 3.84) در نوشیدنی کاربردی هلو نسبت به پاستوریزاسیون معمولی و سایر شرایط درمان ایالات متحده می دهد.

تأثیر پردازش فراصوت بر پارامترهای فیزیکوشیمیایی نوشیدنی هلو عملکردی اثر پاستوریزاسیون مرسوم و پردازش اولتراسوند بر پارامترهای فیزیکوشیمیایی، محتوای فنلی و فلاونوئید کل، فعالیت آنتی اکسیدانی و اسیدهای آلی نوشیدنی مبتنی بر هلو تحت شرایط مختلف پردازش مورد بررسی قرار گرفت.

پاستوریزاسیون معمولی باعث کاهش پارامترهای کیفی آب هلو عملکردی می شود، در حالی که افزایش قابل توجهی در ترکیبات زیست فعال، فعالیت آنتی اکسیدانی، غلظت اسید آلی و شفافیت در نمونه های آب هلو پس از قرار گرفتن در معرض فراصوت به مدت 90 دقیقه مشاهده شد.

بنابراین، درمان اولتراسوند جایگزین خوبی برای عملیات حرارتی در صنعت نوشیدنی است که می تواند کیفیت را بسیار برتر از پاستوریزاسیون معمولی حفظ کند.

کار تحقیقاتی بیشتری برای توسعه مدل‌هایی برای بهینه‌سازی متغیرهای پردازش در طول درمان‌های فراصوت در سیستم درون خطی و همچنین برای سازگار کردن این تکنیک با تنظیمات موجود پاستوریزاسیون صنعتی مورد نیاز است.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.